Нормативні та організаційно-розпорядчі документи ТОВ «ТГІ Систем» з питань запобігання корупції.

Загалом, робота з питань запобігання, протидії та виявлення корупції в ТОВ «ТГІ Систем» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та спрямовується на постійне покращення діяльності в цьому напрямку.

Наказ

Антикорупційна програма

Anti-corruption